- OminAskelin -

Psykoterapeutti Taru Koivumäki

- Taru Koivumäki -

Koulutustaustaa:
Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (2009)
Voimavarakeskeinen työnohjaaja, Dialogic (2021)
Erikoissairaanhoitaja mielenterveys-psykiatrinen hoitotyö (1992)
Sairaanhoitaja (1989)

Löydyn JulkiTerhikistä (Valvira, laillistettu psykoterapeutti) ja Kelan palveluntuottajien hausta.

Muita koulutuksiani mm:
Kiintymyssuhteen merkitys asiakastyössä
HOT- hyväksymis- ja omistautumisterapia menetelmät
Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian perusteet
Unilääketieteen opintojakso
Motivoiva- ja valmentava haastattelu (erilaisia)
Psykologinen debriefing – perusteet
Epävakaa persoonallisuushäiriö ja rajatilatasoinen persoonallisuuden häiriintyminen
Masennuksen kognitiivinen hoito (erilaisia)
Kohti toimivaa yhteisöä - yhteisöhoidon ja kasvatuksen perusteet
Toivon johtaminen – Kuinka saan omat ja muiden voimavarat kehittymään
Mielenterveys- ja päihdeongelman samanaikaisuus ja narsismi

Työurani alkuaikoina olen työskennellyt psykiatrisessa sairaalassa sekä avo-
että suljetuilla osastoilla. Laitoshoidon kehittymisen myötä mielenkiintoni
siirtyi avohoitoon ja olenkin tehnyt töitä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kanssa
sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Työskentelyni on ollut sekä vastaanotto-
että kotikäynti työtä. Ison siivun elämästäni vei psykiatrian osaston osastonhoitajana toimiminen, mutta kaipuu asiakastyöhön säilyi koko aikaisesti.
Tällä hetkellä keskitynkin siihen, minkä koen itselleni läheisimmäksi eli psykoterapiatyöhön.

Halu oppia uusia asioita on minulle ominaista sekä mielekästä.
Ilokseni kerronkin että aloitan 10/2023 n. parin vuoden Kognitiivisen
psykoterapian lisäpätevyys opinnot.

Olen kohdannut työelämässäni hyvin erilaisissa elämäntilanteissa
olevia ihmisiä, olen saanut heidän rinnallaan kulkea ja olen oppinut heiltä paljon.
Monenlaiset asiat ja elämäntilanteet saattavat estää meitä
kokemasta iloa sekä hyvää oloa tai käyttämästä voimavarojamme…
ja usein me olemme itse oman elämämme este.

Ethän jää yksin, olet tervetullut tutustumiskäynnille ja
mahdollisesti yhteiselle matkalle Sinuun.

 

Ystävällisin terveisin,  
Taru