- OminAskelin -

Psykoterapeutti Taru Koivumäki

- Taru Koivumäki -

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja (1989)
ja erikoissairaanhoitaja mielenterveys-psykiatrinen hoitotyö (1992).
Terapiasuuntaukseni on erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (2009)
Löydät minut sekä JulkiTerhikistä (Valvira, laillistettu psykoterapeutti)
että Kelan palveluntuottajien hausta.

Vuosien saatossa olen osallistunut erilaisiin koulutuksiin mm.
mielenterveys- päihdeongelman samanaikaisuus ja narsismi,
Toivon johtaminen – Kuinka saan omat ja muiden voimavarat kehittymään –,
Kohti toimivaa yhteisöä koulutus, Masennuksen kognitiivinen hoito,
Epävakaa persoonallisuushäiriö ja rajatilatasoinen persoonallisuuden häiriintyminen,
Psykologinen debriefing – peruskoulutus ja erilaisia motivoivan haastattelun että
valmentavien keskusteluiden koulutuksia jne.

Työurani alkuaikoina olen työskennellyt psykiatrisessa sairaalassa sekä avo-
että suljetuilla osastoilla. Laitoshoidon kehittymisen myötä mielenkiintoni
siirtyi avohoitoon. Olen tehnyt töitä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kanssa
sekä kunnallisella että yksityisellä puolella. Työskentelyni on ollut sekä vastaanotto-
että kotikäynti työtä. Ison siivun elämästäni vei toimiminen psykiatrian
osaston osastonhoitajana, mutta kaipuu asiakastyöhön säilyi.
Tällä hetkellä keskitynkin siihen, minkä koen itselleni läheisimmäksi eli terapiatyöhön.

Halu oppia uusia asioita on minulle ominaista ja mielekästä ja olenkin
Voimavarakeskeinen työnohjaaja - erikoistumiskoulutuksessa
(kts. Työnohjaus / Voimavarakeskeinen työnohjaus / Dialogic.) 

Olen kohdannut työelämässäni hyvin erilaisissa elämäntilanteissa
olevia ihmisiä, olen heidän rinnallaan kulkenut sekä heiltä paljon oppinut.
Monenlaiset asiat ja elämäntilanteet saattavat estää meitä
kokemasta iloa ja hyvää oloa tai käyttämästä voimavarojamme…
ja usein me olemme itse oman elämämme este.

Älä jää yksin, olet tervetullut tutustumiskäynnille ja
mahdollisesti yhteiselle matkalle Sinuun.

 

Terveisin,  
Taru