- OminAskelin -

Psykoterapeutti Taru Koivumäki

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Eri psykoterapia suuntausten taustateorioissa, toimintamalleissa ja tekniikoissa on eroja, mutta paljon myös yhtäläisyyksiä.
Merkittävää ja keskeistä psykoterapiassa sekä sen vaikuttavuudessa on psykoterapeutin että asiakkaan välinen dialogisuus, eli toimiva vuoropuhelu ja yhdessä ajattelu, sekä intensiivisyys, jolla tarkoitetaan pääsääntöisesti viikoittain tapahtuvia tapaamisia. Läsnäolotapaamisten lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää etäyhteyksiä.

Psykoterapiassa käsitellään menneisyyttä, nykyisyyttä,
luodaan mielekästä ja toimivaa elämää sekä tässä hetkessä että
rakennetaan tulevaisuutta tavoitteellisesti. Psykoterapiassa nähdään asiakas
oman elämänsä asiantuntijana ja psykoterapeutti tasavertaisena vierellä kulkijana,
joka mm. kysymyksillään herättelee pohtimaan elämää eri näkökulmista.
psykoterapiassa käsitellään elämän eri osa-alueisiin liittyviä hyvinvointia rajoittavia,
ja epätarkoituksen mukaisia uskomuksia sekä ajattelu- ja toimintamalleja.
Psykoterapiassa haetaan myös mielen joustavuutta,
ei niinkään torjumalla haitallisia uskomuksia sekä ajattelu- että toimintamalleja, vaan
hyväksynnän ja muutoksen kautta löytäen omien arvojen mukainen hyvä elämä.
Psykoterapiatapaamisten välillä on tavallista tehdä tehtäviä,
joiden avulla prosessi etenee sekä auttaa asiakasta jäsentämään
omaa ajatteluaan että tunteita. Ratkaisukeskeinen terapia on asiakasta
kunnioittava ja lämmin lähestymistapa psykoterapeuttisessa kohtaamisessa.

Mikä elämässäsi olisi toisin
ystäväni
jos ottaisit todesta sen
mitä tunnet
uskaltaisit muistaa sen
minkä kumminkin tiedät
katselisit sitä
minkä jo melkein näet
pukisit arkesi käytännöiksi sen
mitä unelmana itsessäsi elätät

- Irja Askola -