- OminAskelin -

Psykoterapeutti Taru Koivumäki

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Eri psykoterapia suuntausten taustateorioissa, toimintamalleissa ja tekniikoissa on eroja, mutta paljon myös yhtäläisyyksiä.
Merkittävää ja keskeistä psykoterapiassa on terapeutin ja asiakkaan välinen
dialogisuus eli toimiva vuoropuhelu ja yhdessä ajattelu.

Psykoterapiassa käsitellään menneisyyttä, nykyisyyttä,
luodaan mielekästä ja toimivaa elämää sekä tässä hetkessä että
rakennetaan tulevaisuutta tavoitteellisesti. Terapiassa nähdään asiakas
oman elämänsä asiantuntijana ja terapeutti tasavertaisena vierellä kulkijana,
joka kysymyksillään herättelee pohtimaan elämää eri näkökulmista.
Terapiassa käsitellään elämän pulmiin liittyviä hyvinvointia rajoittavia,
epätarkoituksen mukaisia ajattelutapoja ja uskomuksia.
Terapiassa haetaan myös mielen joustavuutta,
ei niinkään torjumalla haitallisia ajattelutapoja ja uskomuksia vaan,
hyväksynnän kautta löytäen omien arvojen mukainen hyvä elämä.
Terapiatapaamisten välillä on tavallista tehdä tehtäviä,
joiden avulla prosessi etenee sekä auttaa asiakasta jäsentämään
omaa ajatteluaan että tunteita. Ratkaisukeskeinen terapia on asiakasta
kunnioittava ja lämmin lähestymistapa terapeuttiseen kohtaamiseen.

Mikä elämässäsi olisi toisin
ystäväni
jos ottaisit todesta sen
mitä tunnet
uskaltaisit muistaa sen
minkä kumminkin tiedät
katselisit sitä
minkä jo melkein näet
pukisit arkesi käytännöiksi sen
mitä unelmana itsessäsi elätät

- Irja Askola -