- OminAskelin -

Psykoterapeutti Taru Koivumäki

- Eivät ihmiset vuoriin kompastu,
vaan kiviin
 -

Olet tervetullut keskustelemaan

Haluatko psykoterapeuttisen keskustelun kautta selventää ajatuksiasi ja tavoitteitasi elämälle? Oletko kenties haasteellisessa tai vaikeassa elämäntilanteessa? ja kaipaat apua eteenpäin pääsemiseksi. Oletko ehkä tilanteessa, jossa mietit mitkä asiat ovat juuri sinulle tärkeitä ja mitä elämältäsi haluat?

Pohditko rooliasi työ- ja/tai opiskeluelämässä, pohditko ihmissuhteitasi tai sitä, että miten jaksaisit arjen pyörteissä? Onko murehtiminen sinulle tyypillistä? Koetko stressiä, masennusta tai ahdistusta?

Elämään kuuluvat niin ilot kuin surutkin. Erilaisissa elämän haasteissa, sekä muutostilanteissa voivat ihmisen omat voimavarat hiipua. Väsyneenä, ahdistuneena tai masentuneena on vaikeampi nähdä elämää eteenpäin, jolloin tuki ja kannustus ovat usein tarpeen.

Uudet alut

Henkinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Psykoterapia on yksi vaihtoehto henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja se voi auttaa asioiden käsittelemistä sekä uuden suunnan löytämistä. Psykoterapia on puhetta, kuuntelemista ja vuorovaikutusta. Puheen kautta voi löytää uusia tapoja ajatella ja/tai toimia. Luottamuksellisuus, aito kiinnostus ja kuulluksi tuleminen omana itsenään, ovat merkittäviä tekijöitä psykoterapeuttisessa kohtaamisessa. Jokainen meistä toivoisi voivansa elää riittävän hyvää elämää haasteista huolimatta. Psykoterapia voi olla avuksi, jos tarvitset uusia näkökulmia, haluat oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään itseäsi tai kohottaa elämänlaatuasi.